Orazio Borgianni (atribuïda)
(Roma 1575-1616)

San Gregori Magne com a Pontífex i Doctor de l’Esglèsia
Oli sobre tela
182,5 x 101 cm

Pintor italià barroc, molt influenciat per Caravaggio. Trobem obres seves al Museu del Prado, Museu de Cadis, Museu de Jaen i a l’Acadèmia de Belles Arts de San Fernando.
La restauració d’aquest quadre ha permès estudiar millor la seva atribució. El quadre arriba al taller en un estat deficient de conservació. La neteja del vernís i brutícia acumulats al llarg del temps ens han permès reconèixer la mestria i el domini del pintor en el tractament dels ropatges i brocats. Tanmametix s’ha recuperat la il·luminació de les llums i ombres tan pròpia dels caravaggistes.
Arsmagazine li va dedicar un article al juliol de 2018.