Joan Brull Vinyoles
(Barcelona 1863-191)

Al·legoria de la Música
Oli sobre tela
179,5 x 110 cm
Palau de la Música. Orfeó Català

Joan Brull i Vinyoles va ser un pintor català que va estudiar a la Llotja i a Paris. Va treballar com a crític d’art a la revista Joventut. Es va relacionar amb els cercles artístics i intel·lectuals de l’època com els Quatre Gats i el Real Círculo Artístico.
La seva obra es caracteritza dins dels simbolisme representant personatges de la mitologia majoritàriament femenins. També és autor de nombrosos retrats, la majoria de nens.
Aquesta obra de grans dimensions presentava un estrip en la part inferior que havia estat mal restaurat i molts repints alterats de color, així com un vernís envellit. Després de corregir aquestes alteracions la peça torna a lluir al Palau de la Música