Mariano Salvador Maella Pérez
(Valencia, 1739 – Madrid, 1819).

La Aparició de Sant Jaume al rei Ramir
Oli sobre tela
37x 95 cm.

Famós pintor rococó, Maella va ser pintor de càmera de Carles IV. La seva obra és amplíssima tant en el gènere del retrat com en les seves decoracions al fresc ( Palau Reial de Madrid i el Claustre de Toledo entre d’altres)
Aquesta obra, de la que existeixen altres dues copies que pertanyen a la Caja de Ahorros de Zaragoza i a l’ Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, és probablement un estudi per la volta que va pintar Maella a la Colegiata de San Ildefons de la Granja al 1777.
En aquest cas el vernís envellit ocultava els colors característics de la paleta de Maella, que s’han pogut recuperar després de la neteja i envernissat de l’obra.