Ramon Casas i Carbó
(Barcelona 1866-1932)

La Rotonda 1901-1902/ Cercle del Liceu
Oli sobre tela
Varies mides

Ramon Casas va pintar per encàrreg del Cercle del Liceu dotze plafons entre 1901 i 1902 per a La Rotona o fumoir. Tots ells tenen una temàtica comú, la figura de la dona i la música en totes les seves manifestacions.
La restauració d’obres d’art té com a objectiu preservar i conservar el nostre patrimoni històric- artístic.
Es de vital importància conservar i mantenir el patrimoni artístic d’institucions tant lligades a la cultura com és el Cercle del Liceu.
Les dotze pintures que formen el conjunt de La Rotonda poden considerar-se en si un petit museu i com a tal s’han de tractar.
Es important revisar l’estat de conservació de les peces cada cert temps i realitzar les intervencions de restauració que es considerin necessàries per a conservar-les al màxim posible per a les futures generacions.
Les obres d’art poden veure’s afectades per factors externs que influeixen en la seva conservació. L’acumulació de pols fruit de les obres als edificis els afecten com en aquest cas. La pols i residus contaminants de l’ambient afecten els vernisssos i capes pictòriques essent convenient eliminar-los mitjançant actuacions de restauració.

Enllaç a la Revista del Cercle del Liceu amb un article sobre aquesta actuació.