Aquest retrat va arribar al taller en molt males condicions de conservació i amb greus problemes de consolidació de la capa pictórica. Tanmamateix tenia uns repints en la zona del rostre completament alterats de color. Després de la consolidació dels aixecaments de capa pictórica i de la neteja del vernis envellit i eliminació dels repints hem aconseguit donar estabilitat a l’obra i recuperar aquest esplèndid retrat.