Crist romànic
Escola castellana

s.XIII
Fusta de roure policromada
120 x 124 cm

Aquesta peça va arribar al taller amb greus problemes de consolidació deguts a les condicions d’humitat a les que havia estat exposada. Després del tractament de restauració s’ha estabilitzat i s’han aconseguit aturar les pèrdues de policromia.
Es tracta d’un Crist de dimensions considerables, d’època romànica.