Restauració de talla

Els suports de fusta són materials fràgils que poden ser atacats per xilòfags i que experimenten canvis degut a les condicions climàtiques de sequedat o humitat de l’ambient. Tot això afecta a la capa de preparació i a la capa pictòrica de les obres.
En molts casos serà necessari desinfectar les peces i consolidar les capes de preparació i pictòriques per poder garantir l’estabilitat i conservació de les obres. La neteja i el retoc de les capes pictòriques en cas que fos necessari retornen a les peces l’esplendor perdut per el pas del temps o les males condicions de conservació