Conservació preventiva i estudis de conservació

Millor prevenir que curar. Aquest lema pot aplicar-se també a les col•leccions d’art en les que és tant important una correcta conservació de les mateixes.
Les obres d’art estan compostes per materials fràgils que es veuen sovint afectats per les condicions expositives de llum, temperatura i humitat.
Exposar les obres d’art amb una correcta il•luminació, humitat i temperatura és fonamental per a preservar la integritat de les mateixes.
Estudiem les característiques de la seva col•lecció per oferir-li el millor assessorament per a una correcta conservació de la mateixa.
Realitzem informes de conservació detallats de cada peça.