Diagnòstic d’obres d’art

La fotografia ultraviolada i infraroja i la radiografia ens permeten esbrinar què s’amaga moltes vegades darrera d’una pintura. Aquests estudis ens ajuden a conèixer el mètode que cada artista ha seguit per a la creació de les seves obres.
L’examen radiogràfic facilita el coneixement d’estructures internes no visibles en l’observació directa ni amb d’altres medis. Ens permet detectar penediments (pentimenti), teles aprofitades, dibuixos preparatoris…
La fotografia amb llum ultraviolada ens permet identificar els retocs antics i el diferent gruix de les capes de vernís.
L’examen amb microscopi ens ajuda a identificar materials, a veure en detall l’estat de conservació i el grau de consolidació i neteja dels diferents estrats.