Assessorament i gestió en la venda d’obres d’art

Els gustos i les tendències del mercat de l’art van canviant i per tant també la demanda dels diferents tipus d’obra.
Intentem assessorar-li d’una manera objectiva i buscar el millor comprador per a cada obra d’art