Mestre d’Armisén

Santa Àgata de Catania, Santa Caterina d’Alexandria
Darrer quart del segle XV
Pintura al tremp i pa d’or sobre fusta
96,5 x 80,5 cm / 97,5 x 80 cm
Museu Maricel de Sitges

Aquestes dues peces formaven part de la predel•la d’un mateix retaule. Possiblement procedents de l’ermita de San Salvador de Tarazona ( Saragossa)
Totes dues mostren a dues Santes assegudes en trons de formes gòtiques efectuats amb la tècnica del pastillatge de guix daurat. L’estil i la tècnica de les dues peces han permès als historiadors atribuir-les al Mestre d’Armisen, un pintor anònim que pren el nom d’un retaule custodiat al Metropolitan Museum of Art de Nova York.
La restauració d’aquestes dues obres ha estat complexa degut als problemes de consolidació que presentaven els suports. La neteja i eliminació dels vernissos i retocs alterats tant del tremp com dels daurats ens han permès recuperar el cromatisme original de les dues peces .