Miguel Ximenez ( atribuïda)
Escola de Saragossa
1490 aprox.

Descans en la Fugida a Egipte
Oli i pa d’or sobre taula
104 x 75,9 cm

Actualment en exposició al Museu Diocesà de Jaca
Peça procedent d’un retaule de dimensions més grans, ens mostra el moment del descans de la Verge i Sant Josep en la seva fugida a Egipte, recollit als Evangelis Apòcrifs.
Pintor gòtic d’estil hispano flamenc, Miguel Ximenez va col·laborar amb Marti Bernart en moltes de les seves obres. Fou nomenat pintor de càmera del rei Ferran el Catòlic.
Després d’enretirar el vernís envellit pel temps podem apreciar amb claredat la gran qualitat de la peça, visible en el tractament dels colors i la perfecció de la pinzellada. La delicadesa del pintor es veu reflectida en els detalls del paisatge de fons.
Trobem d’altres peces del mateix autor als museus de Saragossa, MNAC, Prado i Museu d’Art de Filadèlfia