José Mongrell i Torrent
(Valencia 1870-Barcelona 1937)

“Sortint a pescar”
Oli sobre tela
90 x 120 cm.

Deixeble de Joaquín Sorolla, pintor de gènere, de retrats i d’ambients costumistes molt a l’estil del seu mestre.
El vernís enfosquit impedia apreciar correctament els colors i la qualitat de la capa pictòrica. Es va fer una neteja del vernís per tornar-li a l’obra el seu cromatisme original.