Mare de Deu sedent amb Nen
s. XII-XIII
Fusta tallada i policromada
40 x 10 x 10 cm.

Aquesta Verge sedent conserva la policromia original que va ser recuperada després de la neteja de la capa pictòrica.
El gest suau del rostre de la Verge ens indica una influència del gòtic.