Verge Sedent amb Nen ( Sedes Sapientiae)
s. XII
Tremp i oli sobre fusta
66 x 24 x 30 cm

Verge romànica entronitzada amb Nen. La representació de la Verge entronitzada amb el Nen assegut a la falda és típica de l’Art Romànic. La policromia actual de la peça és d’època gòtica i està feta sobre la romànica original.
La neteja de la policromia ha permès recuperar les tonalitats originals i parts de la mateixa que estaven sota la brutícia acumulada pel pas del temps.