Santiago Morán
Viana del Bollo 1571-Madrid 1626

Imposició de la casulla a Sant Ildefons amb una donant
Oli sobre tela
129 x 113, 5 cm

Pintor barroc espanyol que va ocupar el càrrec de pintor de càmera de Felip III a la mort de Juan Pantoja de la Cruz. Va retratar a la família reial encara que només es conserva el retrat de la Infanta Margarida, actualment al Museu del Prado. Resten molt poques obres d’ell avui en dia. Una bona mostra del seu art és aquesta Imposició de la casulla que va arribar al taller presentant nombroses pèrdues de capa pictòrica i un envelliment considerable del vernís augmentat per l’acumulació de brutícia superficial
Després de la restauració s’han recuperat totalment les tonalitats brillants i lluminoses d’aquesta obra del barroc espanyol.

Obra adquirida pel Museu del Prado.